กล้อง Rolleicord V
ฟิล์มสี Kodak 120 mm. Extacolor Pro 160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . .